Projekty zrealizowane

logotypy

Opis projektu (okres realizacji 01.01.2018 – 31.10.2020)

W projekcie „Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach – etap I” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 nasze stowarzyszenie było realizatorem części projektu o nazwie „Akademia Animacji i Aktywności Społecznej” Czytaj dalej

logotypy

Opis projektu (okres realizacji 01.01.2018 – 31.10.2020)

Dzielnicowa Akademia Seniora była częścią projektu „Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego – I etap”  dla osób w wieku 60 +, zamieszkujących tereny zdefiniowane w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2020  jako wymagające kompleksowego wsparcia. Czytaj dalej

logotypy

Opis projektu (okres realizacji 01.03.2016 – 31.12.2017)

Program Aktywności Lokalnej na Zawodziu był częścią projektu „Włacz się” Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach”. Projekt był przedsięwzięciem partnerskim, realizowanym wspólnie przez Miasto Katowice – MOPS Katowice, Stowarzyszenie Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego, Stowarzyszenie Mocni Razem i Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych. Czytaj dalej

Opis projektu ( realizowany  03.10.2017 – 10.12.2017)

Projekt był konsytuacją projektu Rozpal Dzielnice,  obejmował  pokazy tańca z wykorzystaniem sprzętu LED, a nie sprzętu do tańca z ogniem, jak było w poprzedniej edycji projektu.

Pokazy były  przedstawiane przez młodzież w różnych dzielnicach miasta Katowice. Projekt  pokazał, że kultura ma wiele obszarów i każdy może się w niej zrealizować zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy. Czytaj dalej

Opis projektu (okres realizacji 10.02.2017 – 10.12.2017)

Projekt zakładał promocję wolontariatu wśród najmłodszych mieszkańców Katowic. W ramach projektu opracowano cykl bajek edukacyjnych o wolontariacie. Głównym bohaterem bajek jest kotek Wolontaruś, który odwiedza różne dzielnice Katowic. Młodzi wolontariusze przygotowali inscenizację jednej, wybranej bajki  i pokazali ją dzieciom w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Powstała także maskotka kotka Wolontarusia. Czytaj dalej

Opis projektu (okres realizacji 03.10.2017 – 10.12.2017)

W ramach projektu przeprowadzono warsztaty tworzenia świec artystycznych Warsztaty  obejmowały tworzenie świec wykonywanych różną techniką np. zalewanych w formach.

Świece odlewane były wykonywane z różnego rodzaju materiału: parafina, wosk pszczeli, wosk sojowy, wosk kokosowy i inne. Powstały  m.in. świece rustykalne, świece kolorowe, świece lodowe, świece zdobione, świece geometryczne. Czytaj dalej