Projekty realizowane

logotypy

Opis projektu (okres realizacji 01.01.2018 – 31.08.2020)

Dzielnicowa Akademia Seniora jest częścią projektu „Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego – I etap”  dla osób w wieku 60 +, zamieszkujących tereny zdefiniowane w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2020,  jako wymagające kompleksowego wsparcia. Czytaj dalej