Oferta

Szkolenia

 • Organizacja i wdrażanie wolontariatu jako formy nabywania lub rozwijania umiejętności społecznych przydatnych na rynku pracy.
 • Aktywizacja osób bezrobotnych i młordzieży do wolontariatu.
 • Treningi umiejętności społecznych – dla osób bezrobotnych w tym młodzieży, jako forma rozwiajania posiadanych umiejetności lub odkrywanie nowych.
 • Planowanie i realizacja inicjatyw lokalnych mające na celu rozwijania umiejętności społecznych.
 • Praca ze społecznością lokalną w oparciu o model organizowania społeczności lokalnych.
 • Pracownik socjalny jako animator.
 • Praca z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym.
 • Pozyskiwanie środków na działania w społeczności lokalnej.
 • Warsztaty edukacyjne dla rodziców z zakresu podnoszenia kompetencji wychowawczych.

Wizyty studyjne

 • OGANIZACJA I PROWADZENIE WIZYT STUDYJNYCH-TEMATYKA:
  • Jak zorganizować wolontariat i współpracować z wolontariuszami.
  • Jak pracują organizatorzy społeczności lokalnej.
  • Jak zaanimować pracę w społeczności lokalnej.
  • Jak działają lokalne partnerstwa na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.
  • Jak funkcjonują spółdzielnie socjalne i jak były tworzone.

Zapewniamy:

 • wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną,
 • rzetelnie przygotowany atrakcyjny i urozmaicony program,
 • wizyty w miejscach, oraz środowiskach, w których działają organizatorzy społeczności lokalnych
  oraz realizowane są Programy Aktywności Lokalnej,
 • spotkania z przedstawicielami instytucji lokalnych, liderami lokalnymi, animatorami,
  mieszkańcami, wolontariuszami,
 • pełną obsługę wizyty pod kątem organizacyjnym i logistycznym (noclegi, wyżywienie, transport),
  doświadczonego opiekuna grupy.

Harmonogram każdej wizyty studyjnej indywidualnie dostosowujemy
do potrzeb i oczekiwań zamawiającego.

Poradnictwo

 • Specjalistyczne poradnictwo pedagogiczne dostosowane do indywidych potrzeb uczestników.
 • Poradnictwo i wsparcie indywidualne oraz grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową.
 • Poradnictwo w zakresie organizowania społeczności lokalnych.
 • Poradnictwo prawne. (prawo cywilne, gospodarcze, rodzinne, prawo pracy).
 • Poradnictwo w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

Treningi

 • Treningi motywacyjne dla osób długotrwale bezrobotnych.
 • Treningi umiejętności społecznych.
 • Treningi relksacyjne w tym z misami tybetańskimi.

Doradztwo

 • Doradztwo zawodowe dla młodzieży i osób bezrobotnych.
 • Doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy na działania w społeczności loklanej.
 • Doradztwo w zakresie tworzenia oraz organizacji wolontariatu.
 • Doradztwo w zakresie organizowania społeczności lokalnej.
 • Doradztwo w zakresie animowania społeczności loklanej.

Inne

  • ORANIZOWANIE WYJAZDÓW INTEGRACYJNYCH
  • ORGANIZOWANIE IMPREZ LOKALNYCH
  • WARSZTATY Z OBSŁUGI KOMPUTERA
  • TWORZENIE ORAZ OBSŁUGA STRON INTERNETOWYCH
  • NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
  • WARSZTATY PLASTYCZNE
  • PRZYGOTOWANIE NARZĘDZI EWALUACYJNYCH DO BADAŃ
  • PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE EWALUACJI
  • OPRACOWANIE RAPORTU Z EWALUACJI
Przejdź do kontaktu

Zainteresowanych odpłatną ofertą naszego stowarzyszenia prosimy o kontakt