Kontakt

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej

Mocni Razem

Siedziba: Katowice, Polska
ul. Łączna 2-4  40-236


Zarząd stowarzyszenia

Prezes Agnieszka Rzepecka

a.rzepecka@mocnirazem.org


Wiceprezes Beata Laska

b.laska@mocnirazem.org


Telefon: (+48) 509 233 227

NIP: 2220894928

REGON: 242937630

KRS: 0000414756

Email: kontakt@mocnirazem.org

Konto podstawowe: mBank 72 1140 2004 0000 3502 7718 0881

Konto działalności gospodarczej: (wpłaty za wycieczki, szkolenia, wizyty studyjne)
mBank 70 1140 2004 0000 3802 8180 6894