O Nas

Wizja

Stowarzyszenie Mocni Razem wspiera i rozwija postawy prospołeczne oraz aktywność obywatelską. Kreuje zmiany i nadaje KOLOR społecznościom lokalnym.

Misja

Wspieramy indywidualne osoby oraz społeczności w rozwoju, kreowaniu rzeczywistości, zmieniania siebie i świata na lepszy.

Zespół Stowarzyszenia Mocni Razem

My – różnorodni, o różnym bagażu osobistych i zawodowych doświadczeń wynikających z różnicy wieku, zawodów, miejsc pracy, osobowości, temperamentów. Łączy nas podobna wrażliwość i otwartość na potrzeby ludzi. Spotkaliśmy się w różnym czasie, przy różnych działaniach, poznaliśmy i nadal poznajemy swoje mocne i słabe strony. Podejmujemy nowe wyzwania, realizujemy kolejne projekty, rozwijamy siebie i stowarzyszenie.

Agnieszka Rzepecka

Prezes Stowarzyszenia

Pasjonatka, od załatwiania spraw niemożliwych i trudnych do załatwienia. Potrafi być uparta i konsekwentna dzięki temu realizuje większość swoich zawodowych planów. Posiada rzadką umiejętność efektywnego działania w sytuacjach kryzysowych i pod presją czasu.
Odeszła po 20 latach z pracy na etacie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach przekonana, że chce kreować rzeczywistość i wdrażać model organizowania społeczności lokalnej. Swoją aktywność społeczną zaczynała wiele lat temu od wolontariatu, dlatego wie, jak pozytywnie takie doświadczenie kształtuje młodego człowieka.
Z wykształcenia pedagog, od 2007 roku zajmuje się organizowaniem społeczności lokalnej, jest członkiem Ogólnopolskiego Forum Organizatorów Społeczności Lokalnej działającym przy Stowarzyszeniu CAL z Warszawy. Współtworzyła Strategię Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2016-2020. Wyróżniona w 2011 roku za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Obecnie w stowarzyszeniu jest specjalistą ds. organizowania społeczności lokalnej zadanie: Dzielnicowa Akademia Seniora.

Kontakt: a.rzepecka@mocnirazem.org

Beata Laska

Beata Laska

Wiceprezes Stowarzyszenia

Realistka i pragmatyk, najpierw rozważa wszystkie opcje potem podejmuje decyzje, ale jak już coś postanowi potrafi być wytrwała i konsekwentna. Kreatywna, lubi włączać się w działania poza schematami, jak coś robi to perfekcyjnie i do końca, bo inaczej po prostu nie potrafi.
Od wielu lat zawodowo pracuje z dziećmi i młodzieżą, zaczynała od harcerstwa i prowadzenia drużyny, chyba wtedy przekonała się, ze chce być pedagogiem. Studia pedagogiczne na kierunku opiekuńczo-wychowawczym uzupełniła podyplomową terapią psycho-pedagogiczną. Łączy pracę pedagoga szkolnego z prowadzeniem i pracą w stowarzyszeniu.
Posiada również uprawnienia doradcy zawodowego uważa, że młodzież powinna nabywać umiejętności społeczne, w czym bardzo pomaga aktywność w ramach wolontariatu.
Za pracę wychowawczą z młodzieżą otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia, w tym nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta Katowice.

Obecnie w stowarzyszeniu jest specjalistą ds. organizowania społeczności lokalnej zadanie: Dzielnicowa Akademia Seniora

Kontakt: b.laska@mocnirazem.org

Marta Omyła

Marta Omyła

Członek stowarzyszenia

Estetka, wrażliwa, lubi działać w oparciu o wcześniej przygotowany plan. Ma wiele różnych umiejętności, może przygotować i omówić prezentację, ale jak trzeba to zrobi też wielkie i piękne bańki mydlane do tego zaskoczy przebraniem.
Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na kierunku pracy socjalnej oraz socjologia. Ze stowarzyszeniem związana od 2013 roku, na początku jako wolontariuszka, następnie członek oraz pracownik. Jest świetnym przykładem na to, że wolontariat to dobry początek drogi zawodowej. Współautorka projektu „Senior Na Plus” współtworzyła także projekt „Obywatele Planety A”, w których jako animatorka promowała wolontariat i aktywność społeczną wśród różnych grup.
Ma także doświadczenie w realizacji tzw. małych grantów z Urzędu Miasta Katowice. Ciekawym doświadczeniem było również koordynowanie w 2015 roku działań związanych z przygotowaniem bloku animacyjnego dla dzieci w Walcowni Cynku w Szopienicach w ramach Industriady.
Prywatnie miłośniczka słodkich wypieków i kulinarnych eksperymentów. Amatorka podróży bliskich i dalekich, dokładnie zaplanowanych oraz spontanicznych. Marzy o odwiedzeniu jak największej ilości krajów świata.

Obecnie w stowarzyszeniu  jest specjalistą ds. reintegracji rodziny oraz koordynatorem w projekcie Centrum Animacji Młodzieżowej.

 

Kontakt: m.omyla@mocnirazem.org

Ala Król

Alicja Król

Członek Stowarzyszenia

Urodziła się w Szopienicach, tu też mieszka i pracuje do dziś.
Ma wspaniałą, trochę szaloną rodzinkę. Jest szczęśliwą mamą dorosłego już syna.
Od  ćwierć wieku pracuje w szkole z dziećmi – co sprawia jej dużą radość.
Z Mocnymi Razem związana od samego początku  ich powstania. Uczestniczyła w wielu projektach stowarzyszenia. Była między innymi animatorem w projekcie Dzielnicowa Akademia Seniora, w którym prowadziła Kawiarenki Sąsiedzkie dla seniorów, zajmowała się Dzielnicową Akademią
Wolontariatu w ramach, której angażowała seniorów w działania prospołeczne.

Czerwińska Lubczyk

Agnieszka Czerwińska - Lubszczyk

Członek komisji rewizyjnej, fundraiser

Perfekcjonistka, która nigdy nie zostawia spraw niezamkniętych. Szczera, bezpośrednia i otwarta. Pasjonatka tańca towarzyskiego a w szczególności walca angielskiego i quickstepa.
Współpracę z Agnieszką Rzepecką i Beatą Laską rozpoczęła w 2007 roku, jako wolontariuszka. Zajmowała się organizacją i promocją wolontariatu w środowisku lokalnym, prowadziła zajęcia oraz spotkania edukacyjne dla młodzieży, pełniła rolę opiekuna w trakcie wyjazdów integracyjnych oraz spotkań wolontariuszy z podopiecznymi, pracowała z młodzieżą, jako animator lokalny wspierający młodzież w podejmowanych inicjatywach.
Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach na kierunku zarządzanie. Kontynuuje naukę na studiach trzeciego stopnia w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Naukowo interesuje się branżową współpracą małych i średnich przedsiębiorstw. Zawodowo specjalista ds. kadr i płac. Ukończyła liczne szkolenia z zakresu komunikacji, negocjacji, zarządzania konfliktem w grupach i organizacjach oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

Aktualnie w Stowarzyszeniu odpowiada za monitoring merytoryczny i finansowy projektów, jest  także fundraiserem, zajmuje się współpracą z biznesem.

Kontakt: a.czerwinska@mocnirazem.org

Justyna Niedzwiedzka

Justyna Waluś

Członek stowarzyszenia

Mało rzeczy stanowi dla niej problem, naładowana pozytywną energią do świata i ludzi. Potrafi być spontaniczna, ale jak trzeba to poorganizowana. Odnajduje się w każdej sytuacji, nie boi się nowych wyzwań. Rowerem przemierzyła Islandię udowadniając, że kobieta wcale nie zabiera na wakacje dużo bagażu.
Z wykształcenia psycholog pracuje zarówno z nastolatkami, jak i przedszkolakami, stale podnosi swoje zawodowe kwalifikacje.
W ramach projektu Obywatele Planety A prowadziła z sukcesem Młodzieżowy Klub Aktywności Obywatelskiej, wspólnie z wolontariuszami stworzyła grę planszową.

Autorka projektu Różnice to nie granice.

Katarzyna Masiulanis-Czechowicz

Katarzyna Masiulanis

Członek Stowarzyszenia

Kocha pracę konceptualną, kreatywne wyzwania oraz życie. Jednakże nie tylko to rozumiane w wymiarze indywidualnym, lecz przede wszystkim to, które występuje w grupach złączonych więziami społecznymi. Uważa, że wspieranie tej właśnie witalności to ogromny przywilej człowieka, dlatego też od czasów nastoletnich jest praktycznie nieprzerwanie związana z różnego typu organizacjami społecznymi (NGO).

Swoją przygodę ze Stowarzyszeniem kontynuuje od 2014, wspierając je głównie w działaniach marketingowych, koncepcyjnych, diagnostycznych czy ewaluacyjnych. Zawodowo zajmuje się marketingiem, hobbistycznie socjologią i filozofią.

Aktualnie w Stowarzyszeniu pełni rolę członka komisji rewizyjnej.

Agelika Finkas

Angelika Buda

Członek zarządu

Zawsze uśmiechnięta i życzliwie nastawiona do ludzi, łatwo nawiązuje kontakty zarówno z młodzieżą, jak i seniorami. Optymistycznie nastawiona do świata, podejmuje nowe wyzwania i stale się uczy. Jej historia jest przykładem na to, że wolontariat może być drogą do zatrudnienia. Zaczynała od wolontariatu, teraz już zawodowo związana ze stowarzyszeniem. Lubi i nie boi się wyzwań, dlatego ma na swoim koncie różnorodne doświadczenia zawodowe. Była koordynatorem projektu,  animatorem w projekcie senioralnym, prowadziła Klub Mam.
Bliski jej sercu jest zwłaszcza wolontariat. Aktualnie współpracuje z młodymi wolontariuszami zaraża ich pozytywną energią i motywuje do działania. Wie, że jeśli chce się osiągnąć wyznaczony cel, to nigdy nie należy się poddawać nawet  w trudnych sytuacjach.
Z wykształcenia pedagog, niebawem również terapeuta pedagogiczny. 

Obecnie w stowarzyszeniu jest pracownikiem ds.wolontariatu w projekcie Centrum Społecznościowe w  Zawodziu. 

Kontakt: a.buda@mocnirazem.org

Ewa Gawlik

Ewa Gawlik

Członek Stowarzyszenia

Uwielbia ludzi, rozmowy z nimi, kontakt. Uważa, że każdy człowiek jest piękny. Od dziecka marzyła o pracy psychologa. W liceum stwierdziła, że chce pracować w zakładzie karnym, więc rozpoczęła studia w kierunku
pedagogiki resocjalizacyjnej na Uniwersytecie Śląskim. W międzyczasie rozpoczęła wolontariat studencki, który wyposażył ją w umiejętności animacyjne. W 2012 rozpoczęła przygodę wolontaryjną z dzieciakami na
wyjazdach oraz dodatkowych zajęciach tanecznych i tak weszła w prawdziwy świat animacji. Uwielbia występy na scenie, ciągły ruch i działanie – różne, dlatego też ukończyła florystykę, a czasem biega z aparatem fotograficznym. Działa bardzo spontanicznie, nie lubi ram i ograniczeń.
Z wykształcenia pedagog, niebawem również psycholog.
W stowarzyszeniu pojawiła się trochę z przypadku, trochę z ciekawości, gdy dowiedziała
się o tańcu z ogniem. Zaczęła od ognia, jednak szybko zadomowiła się w stowarzyszeniu, najpierw jako animator lokalny, później jako pedagog.

Obecnie w stowarzyszeniu jest animatorem lokalnym w projekcie Centrum Animacji Młodzieżowej.

Kontakt: e.gawlik@mocnirazem.org

Karolina

Karolina Karaś

Członek stowarzyszenia

Sposób, w jaki traktujemy innych, kiedyś do nas wróci – to myśl, która towarzyszy jej w codziennych kontaktach z innymi. Jako pedagog uczy młodych ludzi dostrzegać własną niepowtarzalność, skłania do wykorzystania indywidualnych możliwości. Czerpie radość z każdego dnia, z małych rzeczy, które czynią życie przyjemniejszym. Jako estetka lubi, gdy kawa jest w pięknym kubku – wtedy zdecydowanie lepiej smakuje:) Nie lubi pośpiechu, dlatego zamiast kawy tu i teraz woli celebrować ją w chwili, gdy czas się zatrzymuje. Prawie nigdy nie działa według planu, bo i tak go zgubi;) dlatego jest mistrzynią improwizacji i kreatywności.

Obecnie w stowarzyszeniu jest animatorem lokalnym w projekcie Centrum Animacji Młodzieżowej.

Kontakt: k.karas@mocnirazem.org

Małgorzata Szymańska

Małgorzata Szymańska

Członek Stowarzyszenia

Zawodowo – psycholog. Cieszy ją praca z ludźmi, zarówno szkoleniowa jak i oparta na dawaniu indywidualnego wsparcia, Gdy nie zajmuje się pomocą psychologiczną, tworzy tabele, zestawienia i grafiki, gdyż przekonała się, że praca z dokumentem pozwala jej poukładać myśli i zrelaksować się. Prywatnie fan podróży, który każdego roku czeka na wymarzony urlop w nowym zakątku świata. Przez większość czasu lubi aktywność, sport i wyzwania, za to wieczorem wychodzi z niej domator, który ceni sobie relaks, ciepłą herbatę i dobrą książkę. Za życiowy sukces uznaje zgromadzenie wokół siebie dużego kręgu życzliwych ludzi, znajomych i przyjaciół, którzy są źródłem zarówno wsparcia jak i doskonałej zabawy.

Ze Stowarzyszeniem związana od 2019 roku. Pracowała jako psycholog w Projekcie Centrum Animacji Młodzieżowej w Szopienicach- I etat.

Obecnie w stowarzyszeniu jest koordynatorem oraz animatorem lokalnym w projekcie Centrum Społecznościowe w Zawodziu.

Kontakt: m.szymanska@mocnirazem.org

Dołącz do nas - zapraszamy!

Jesteśmy otwarci na nowe osoby, które chcą wspierać ludzi w kreowaniu i zmienianiu swoich lokalnych społeczności, a także towarzyszyć młodym ludziom, którzy poprzez wolontariat, w praktycznym działaniu pomagają ale też nabywają ważne umiejętności społeczne.

Członkowie Honorowi Stowarzyszenia

  • Pani Małgorzata Izydorczyk
  • Pan Stefano Buffon
  • Pani Barbara Wocław
  • Pani Barbara Adamczyk
  • Krzysztofa Nowosielski
  • Paweł Gaszczyk
  • Halina Skrzypek