O Nas

Wizja

Stowarzyszenie Mocni Razem wspiera i rozwija postawy prospołeczne oraz aktywność obywatelską. Kreuje zmiany i nadaje KOLOR społecznościom lokalnym.

Misja

Wspieramy indywidualne osoby oraz społeczności w rozwoju, kreowaniu rzeczywistości, zmieniania siebie i świata na lepszy.

Zespół Stowarzyszenia Mocni Razem

My – różnorodni, o różnym bagażu osobistych i zawodowych doświadczeń wynikających z różnicy wieku, zawodów, miejsc pracy, osobowości, temperamentów. Łączy nas podobna wrażliwość i otwartość na potrzeby ludzi. Spotkaliśmy się w różnym czasie, przy różnych działaniach, poznaliśmy i nadal poznajemy swoje mocne i słabe strony. Podejmujemy nowe wyzwania, realizujemy kolejne projekty, rozwijamy siebie i stowarzyszenie.

Agnieszka Rzepecka

Prezes Stowarzyszenia

Pasjonatka, od załatwiania spraw niemożliwych i trudnych do załatwienia. Potrafi być uparta i konsekwentna dzięki temu realizuje większość swoich zawodowych planów. Posiada rzadką umiejętność efektywnego działania w sytuacjach kryzysowych i pod presją czasu.
Odeszła po 20 latach z pracy na etacie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach przekonana, że chce kreować rzeczywistość i wdrażać model organizowania społeczności lokalnej. Swoją aktywność społeczną zaczynała wiele lat temu od wolontariatu, dlatego wie, jak pozytywnie takie doświadczenie kształtuje młodego człowieka.
Z wykształcenia pedagog, od 2007 roku zajmuje się organizowaniem społeczności lokalnej, jest członkiem Ogólnopolskiego Forum Organizatorów Społeczności Lokalnej działającym przy Stowarzyszeniu CAL z Warszawy. Współtworzyła Strategię Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2016-2020. Wyróżniona w 2011 roku za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Obecnie w stowarzyszeniu jest specjalistą ds. organizowania społeczności lokalnej zadanie: Dzielnicowa Akademia Seniora.

Kontakt: a.rzepecka@mocnirazem.org

Beata Laska

Beata Laska

Wiceprezes Stowarzyszenia

Realistka i pragmatyk, najpierw rozważa wszystkie opcje potem podejmuje decyzje, ale jak już coś postanowi potrafi być wytrwała i konsekwentna. Kreatywna, lubi włączać się w działania poza schematami, jak coś robi to perfekcyjnie i do końca, bo inaczej po prostu nie potrafi.
Od wielu lat zawodowo pracuje z dziećmi i młodzieżą, zaczynała od harcerstwa i prowadzenia drużyny, chyba wtedy przekonała się, ze chce być pedagogiem. Studia pedagogiczne na kierunku opiekuńczo-wychowawczym uzupełniła podyplomową terapią psycho-pedagogiczną. Łączy pracę pedagoga szkolnego z prowadzeniem i pracą w stowarzyszeniu.
Posiada również uprawnienia doradcy zawodowego uważa, że młodzież powinna nabywać umiejętności społeczne, w czym bardzo pomaga aktywność w ramach wolontariatu.
Za pracę wychowawczą z młodzieżą otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia, w tym nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta Katowice.

Obecnie w stowarzyszeniu jest specjalistą ds. organizowania społeczności lokalnej zadanie: Dzielnicowa Akademia Seniora

Kontakt: b.laska@mocnirazem.org

Marta Omyła

Marta Omyła

Członek stowarzyszenia

Estetka, wrażliwa, lubi działać w oparciu o wcześniej przygotowany plan. Ma wiele różnych umiejętności, może przygotować i omówić prezentację, ale jak trzeba to zrobi też wielkie i piękne bańki mydlane do tego zaskoczy przebraniem.
Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na kierunku pracy socjalnej oraz socjologia. Ze stowarzyszeniem związana od 2013 roku, na początku jako wolontariuszka, następnie członek oraz pracownik. Jest świetnym przykładem na to, że wolontariat to dobry początek drogi zawodowej. Współautorka projektu „Senior Na Plus” współtworzyła także projekt „Obywatele Planety A”, w których jako animatorka promowała wolontariat i aktywność społeczną wśród różnych grup.
Ma także doświadczenie w realizacji tzw. małych grantów z Urzędu Miasta Katowice. Ciekawym doświadczeniem było również koordynowanie w 2015 roku działań związanych z przygotowaniem bloku animacyjnego dla dzieci w Walcowni Cynku w Szopienicach w ramach Industriady.
Prywatnie miłośniczka słodkich wypieków i kulinarnych eksperymentów. Amatorka podróży bliskich i dalekich, dokładnie zaplanowanych oraz spontanicznych. Marzy o odwiedzeniu jak największej ilości krajów świata.

Obecnie w stowarzyszeniu  jest specjalistą ds. reintegracji rodziny oraz koordynatorem w projekcie Centrum Animacji Młodzieżowej.

 

Kontakt: m.omyla@mocnirazem.org

Ala Król

Alicja Król

Członek Stowarzyszenia

Urodziła się w Szopienicach, tu też mieszka i pracuje do dziś.
Ma wspaniałą, trochę szaloną rodzinkę. Jest szczęśliwą mamą dorosłego już syna.
Od  ćwierć wieku pracuje w szkole z dziećmi – co sprawia jej dużą radość.
Z Mocnymi Razem związana od samego początku  ich powstania. Uczestniczyła w wielu projektach stowarzyszenia. Była między innymi animatorem w projekcie Dzielnicowa Akademia Seniora, w którym prowadziła Kawiarenki Sąsiedzkie dla seniorów, zajmowała się Dzielnicową Akademią
Wolontariatu w ramach, której angażowała seniorów w działania prospołeczne.

Czerwińska Lubczyk

Agnieszka Czerwińska - Lubszczyk

CZŁONEK STOWARZYSZENIA

Dociekliwa, bezpośrednia i otwarta. Nie lubi zostawiać spraw niezamkniętych. Pasjonatka nart biegowych i spacerów po górach.

Współpracę z Agnieszką Rzepecką i Beatą Laską rozpoczęła w 2007 roku, jako wolontariuszka. Zajmowała się organizacją i promocją wolontariatu w środowisku lokalnym, prowadziła zajęcia oraz spotkania edukacyjne dla młodzieży, pełniła rolę opiekuna w trakcie wyjazdów integracyjnych oraz spotkań wolontariuszy z podopiecznymi, pracowała z młodzieżą, jako animator lokalny wspierający młodzież w podejmowanych inicjatywach.
Członek stowarzyszenia, fundraiser, koordynator projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach na kierunku zarządzanie oraz studia trzeciego stopnia na Politechnice Śląskiej. Związana z Akademią Techniczo-Humanistyczną w Bielsku-Białej.  Interesuje się zagadnieniami z zakresu zarządzania i przedsiębiorczości. Stale podnosi poziom wiedzy oraz umiejętności biorąc udział w szkoleniach /webinariach/wykładach z zakresu funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, funduszy europejskich i projektów dofinansowywanych ze środków UE.

Aktualnie w Stowarzyszeniu odpowiada za działania z zakresu compliance oraz monitoring merytoryczny i finansowy projektów.

Justyna Niedzwiedzka

Justyna Waluś

Członek stowarzyszenia

Mało rzeczy stanowi dla niej problem, naładowana pozytywną energią do świata i ludzi. Potrafi być spontaniczna, ale jak trzeba to poorganizowana. Odnajduje się w każdej sytuacji, nie boi się nowych wyzwań. Rowerem przemierzyła Islandię udowadniając, że kobieta wcale nie zabiera na wakacje dużo bagażu.
Z wykształcenia psycholog pracuje zarówno z nastolatkami, jak i przedszkolakami, stale podnosi swoje zawodowe kwalifikacje.
W ramach projektu Obywatele Planety A prowadziła z sukcesem Młodzieżowy Klub Aktywności Obywatelskiej, wspólnie z wolontariuszami stworzyła grę planszową.

Autorka projektu Różnice to nie granice.

Katarzyna Masiulanis-Czechowicz

Katarzyna Masiulanis

Członek Stowarzyszenia

Kocha pracę konceptualną, kreatywne wyzwania oraz życie. Jednakże nie tylko to rozumiane w wymiarze indywidualnym, lecz przede wszystkim to, które występuje w grupach złączonych więziami społecznymi. Uważa, że wspieranie tej właśnie witalności to ogromny przywilej człowieka, dlatego też od czasów nastoletnich jest praktycznie nieprzerwanie związana z różnego typu organizacjami społecznymi (NGO).

Swoją przygodę ze Stowarzyszeniem kontynuuje od 2014, wspierając je głównie w działaniach marketingowych, koncepcyjnych, diagnostycznych czy ewaluacyjnych. Zawodowo zajmuje się marketingiem, hobbistycznie socjologią i filozofią.

Aktualnie w Stowarzyszeniu pełni rolę członka komisji rewizyjnej.

Agelika Finkas

Angelika Buda

Członek zarządu

Zawsze uśmiechnięta i życzliwie nastawiona do ludzi, łatwo nawiązuje kontakty zarówno z młodzieżą, jak i seniorami. Optymistycznie nastawiona do świata, podejmuje nowe wyzwania i stale się uczy. Jej historia jest przykładem na to, że wolontariat może być drogą do zatrudnienia. Zaczynała od wolontariatu, teraz już zawodowo związana ze stowarzyszeniem. Lubi i nie boi się wyzwań, dlatego ma na swoim koncie różnorodne doświadczenia zawodowe. Była koordynatorem projektu,  animatorem w projekcie senioralnym, prowadziła Klub Mam.
Bliski jej sercu jest zwłaszcza wolontariat. Aktualnie współpracuje z młodymi wolontariuszami zaraża ich pozytywną energią i motywuje do działania. Wie, że jeśli chce się osiągnąć wyznaczony cel, to nigdy nie należy się poddawać nawet  w trudnych sytuacjach.
Z wykształcenia pedagog, niebawem również terapeuta pedagogiczny. 

Obecnie w stowarzyszeniu jest pracownikiem ds.wolontariatu w projekcie Centrum Społecznościowe w  Zawodziu. 

Kontakt: a.buda@mocnirazem.org

Ewa Gawlik

Ewa Gawlik

Członek Stowarzyszenia

Uwielbia ludzi, rozmowy z nimi, kontakt. Uważa, że każdy człowiek jest piękny. Od dziecka marzyła o pracy psychologa. W liceum stwierdziła, że chce pracować w zakładzie karnym, więc rozpoczęła studia w kierunku
pedagogiki resocjalizacyjnej na Uniwersytecie Śląskim. W międzyczasie rozpoczęła wolontariat studencki, który wyposażył ją w umiejętności animacyjne. W 2012 rozpoczęła przygodę wolontaryjną z dzieciakami na
wyjazdach oraz dodatkowych zajęciach tanecznych i tak weszła w prawdziwy świat animacji. Uwielbia występy na scenie, ciągły ruch i działanie – różne, dlatego też ukończyła florystykę, a czasem biega z aparatem fotograficznym. Działa bardzo spontanicznie, nie lubi ram i ograniczeń.
Z wykształcenia pedagog, niebawem również psycholog.
W stowarzyszeniu pojawiła się trochę z przypadku, trochę z ciekawości, gdy dowiedziała
się o tańcu z ogniem. Zaczęła od ognia, jednak szybko zadomowiła się w stowarzyszeniu, najpierw jako animator lokalny, później jako pedagog.

A. Pryca

Agnieszka Pryca-Nalepka

animator lokalny

Absolwentka Stosunków Międzynarodowych na słowackim Uniwersytecie Mateja Beli, trenerka dramy, kwalifikowana arteterapeutka, posiada wieloletnie doświadczenie w arteterapeutycznych projektach (Teatr Forum, drama). 

Autorka projektu DepresJA‐BEZ TABU, reżyserka spektakli interaktywnych w ramach autorskich projektów z młodzieżą – 3 edycje projektu STOP CYBERWOLCE – Teatr Forum w profilaktyce cyberprzemocy” oraz Cyberholik – Teatr Forum w profilaktyce uzależnień od gier i Internetu czy „ Stalking- na cyberprzemoc są paragrafy”. Uczestniczyła również warsztatach pt. „Teatr Forum w profilaktyce cyberprzemocy” prowadzonych przez Ása Helga Ragnarsdóttir podczas Międzynarodowej Konferencji Dramy Stosowanej organizowanej przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP KLATKA. 

Uczestniczka wielu szkoleń dotyczących pracy z młodzieżą metodami aktywnymi w tym cyklu szkoleń dla pedagogów organizowanych przez Teatr Ateneum z Katowic czy warsztatów „Rainbow of desire” prowadzonych przez Adriana Jaksona – dyrektora artystyczny Cardboard Citizens – współpracownika A.Boala. 

Prywatnie lubi górskie wycieczki, swojego psa Ringo, praktykuje też jogę. Pasjonatka nowych
i kreatywnych rozwiązań nie tylko w edukacji ale też tych kuchennych jak np. ciasta bez cukru, naleśniki z mąki z kaszy jaglanej czy chlebek orkiszowy. 

Obecnie w stowarzyszeniu jest animatorem lokalnym w projekcie Centrum Animacji Młodzieżowej.

Kontakt: a.pryca-nalepka@mocnirazem.org

Małgorzata Szymańska

Małgorzata Szymańska

Członek Stowarzyszenia

Zawodowo – psycholog. Cieszy ją praca z ludźmi, zarówno szkoleniowa jak i oparta na dawaniu indywidualnego wsparcia, Gdy nie zajmuje się pomocą psychologiczną, tworzy tabele, zestawienia i grafiki, gdyż przekonała się, że praca z dokumentem pozwala jej poukładać myśli i zrelaksować się. Prywatnie fan podróży, który każdego roku czeka na wymarzony urlop w nowym zakątku świata. Przez większość czasu lubi aktywność, sport i wyzwania, za to wieczorem wychodzi z niej domator, który ceni sobie relaks, ciepłą herbatę i dobrą książkę. Za życiowy sukces uznaje zgromadzenie wokół siebie dużego kręgu życzliwych ludzi, znajomych i przyjaciół, którzy są źródłem zarówno wsparcia jak i doskonałej zabawy.

Ze Stowarzyszeniem związana od 2019 roku. Pracowała jako psycholog w Projekcie Centrum Animacji Młodzieżowej w Szopienicach- I etat.

Obecnie w stowarzyszeniu jest koordynatorem oraz animatorem lokalnym w projekcie Centrum Społecznościowe w Zawodziu.

Kontakt: m.szymanska@mocnirazem.org

Alicja Tomżyńska

Alicja Tomżyńska

Zaangażowana, sumienna i życzliwie nastawiona do ludzi. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na kierunku psychologia. Ukończyła również studia licencjackie z filologii angielskiej, zdobywając uprawnienia do nauczania języka angielskiego. Do stowarzyszenia trafiła na ostatnim roku studiów jako stażystka, obecnie kontynuuje swoją przygodę jako pracownik. 

Od dziecka związana z różnymi stylami tańca, sportem, ruchem – posiada uprawnienia instruktora fitness. Aktywność fizyczna jest tym, co daje jej energię do działania. Podczas zajęć z młodzieżą stara się zachęcać grupę do tańca i zabaw ruchowych. Zazwyczaj spokojna, lubi działać według określonego planu, ceni rutynę, chociaż coraz częściej pozwala sobie na spontaniczność. 

Lubi pracować z młodzieżą, dobrze odnajduje się także w roli organizatora. Ważny jest dla niej kontakt z innymi ludźmi. 

Prywatnie miłośniczka spacerów, kontaktu z naturą i swojego psa Flokiego. Chętnie odwiedza ciekawe miejsca i próbuje nowych aktywności. 

Obecnie w stowarzyszeniu jest animatorem lokalnym w projekcie Centrum Animacji Młodzieżowej.

Kontakt: a.tomzynska@mocnirazem.org

Dołącz do nas - zapraszamy!

Jesteśmy otwarci na nowe osoby, które chcą wspierać ludzi w kreowaniu i zmienianiu swoich lokalnych społeczności, a także towarzyszyć młodym ludziom, którzy poprzez wolontariat, w praktycznym działaniu pomagają ale też nabywają ważne umiejętności społeczne.

Członkowie Honorowi Stowarzyszenia

  • Pani Małgorzata Izydorczyk
  • Pan Stefano Buffon
  • Pani Barbara Wocław
  • Pani Barbara Adamczyk
  • Krzysztofa Nowosielski
  • Paweł Gaszczyk
  • Halina Skrzypek