Projekty zrealizowane

logotypy

Opis projektu (okres realizacji 01.03.2016 – 31.12.2017)

Program Aktywności Lokalnej na Zawodziu był częścią projektu „Włacz się” Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach”. Projekt był przedsięwzięciem partnerskim, realizowanym wspólnie przez Miasto Katowice – MOPS Katowice, Stowarzyszenie Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego, Stowarzyszenie Mocni Razem i Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych. Czytaj dalej

Opis projektu ( realizowany  03.10.2017 – 10.12.2017)

Projekt był konsytuacją projektu Rozpal Dzielnice,  obejmował  pokazy tańca z wykorzystaniem sprzętu LED, a nie sprzętu do tańca z ogniem, jak było w poprzedniej edycji projektu.

Pokazy były  przedstawiane przez młodzież w różnych dzielnicach miasta Katowice. Projekt  pokazał, że kultura ma wiele obszarów i każdy może się w niej zrealizować zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy. Czytaj dalej

Opis projektu (okres realizacji 10.02.2017 – 10.12.2017)

Projekt zakładał promocję wolontariatu wśród najmłodszych mieszkańców Katowic. W ramach projektu opracowano cykl bajek edukacyjnych o wolontariacie. Głównym bohaterem bajek jest kotek Wolontaruś, który odwiedza różne dzielnice Katowic. Młodzi wolontariusze przygotowali inscenizację jednej, wybranej bajki  i pokazali ją dzieciom w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Powstała także maskotka kotka Wolontarusia. Czytaj dalej

Opis projektu (okres realizacji 03.10.2017 – 10.12.2017)

W ramach projektu przeprowadzono warsztaty tworzenia świec artystycznych Warsztaty  obejmowały tworzenie świec wykonywanych różną techniką np. zalewanych w formach.

Świece odlewane były wykonywane z różnego rodzaju materiału: parafina, wosk pszczeli, wosk sojowy, wosk kokosowy i inne. Powstały  m.in. świece rustykalne, świece kolorowe, świece lodowe, świece zdobione, świece geometryczne. Czytaj dalej

Opis projektu (okres realizacji 16.02.2017-31.08.2017)

Projekt zakładał wzbogacenie oferty kulturalnej w mieście o improwizowane pokazy teatru ognia przedstawiane przez młodzież w różnych dzielnicach miasta Katowice. Projekt pokazywał, że kultura ma wiele obszarów i każdy może się w niej zrealizować zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy. Wyróżnikiem był wiek osób występujących (15-20 lat) oraz to, że są samoukami, wolontariuszami.
Pokazy tańca z ogniem przygotowała grupa o nazwie OKB, która działa  w ramach stowarzyszenia. Finałowy spektakl o nazwie Ognista Historia Kopciuszka Czytaj dalej

Opis projektu (okres realizacji: 01.02.2015 – 30.04.2016)

Działania projektowe rozwijały postawy obywatelskie oraz prospołeczne wśród uczniów gimnazjów. Prowadzono Młodzieżowy Klub Aktywności Obywatelskiej, liderzy w sześciu szkołach kluczowych w projekcie przy wsparciu animatorów zorganizowali akcje prospołeczne, odbywały się zajęcia w szkołach na temat wolontariatu, praw człowieka, mowy nienawiści. Nauczyciele korzystali z doradztwa między innymi na temat pozyskiwania środków na działania społeczne. Powstała gra planszowa stworzona przez wolontariuszy. Czytaj dalej

Opis projektu (okres  realizacji:  01.06 2016- 31.12 2016 )

Wszystkie podejmowane w projekcie działania ukierunkowane były na kształtowanie postawy tolerancji, zrozumienia i szacunku dla inności (narodowość, wyznanie, orientacja seksualna) Odbiorcami działań byli uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimznazjalnych. Podczas projektu brali udział w spotkaniach, dyskusjach, działaniach ( zamalowywanie hejtów) ukierunkowanych na rozbudzanie postawy tolerancji. Czytaj dalej

Opis projektu (okres realizacji:. 05.09.2016 – 31.10.2016 i 01.11.2016 -31.12.2016)

Głównym celem projektu było wsparcie młodzieży w działaniach wolontariackich, w tym w przeprowadzeniu akcji społecznej na rzecz społeczności lokalnej. Młodzi wolontariusze przy wsparciu animatora wypracowali pomysł na akcję, a następnie ją przygotowali i zorganizowali. Poprzez praktyczne działanie uczyli się współpracy w grupie. Prowadzono cykliczne spotkania, które zintegrowały wolontariuszy, na koniec roku zorganizowano spotkanie świąteczne. Czytaj dalej

Opis projektu (okres  realizacji:  02.05.2016 – 31.08.2016)

W ramach projektu promowano ideę wolontariatu wśród dzieci i młodzieży poprzez bezpośredni kontakt z młodymi wolontariuszami, którzy specjalizują się w tańcu z ogniem oraz w prowadzeniu animacji w lokalnych środowiskach. Czytaj dalej

Opis projektu (okres realizacji: 29.02.2016 – 30.04.2016  i 01.05.2016 do 30.06.2016)

W ramach dwóch edycji projektu prowadzono promocję wolontariatu wśród studentów katowickich uczelni. Zorganizowano wsparcie edukacyjne dla grupy dzieci i młodzieży ze środowisk problemowych z terenu Szopienic. Młodzi wolontariusze stowarzyszenia przy wsparciu animatora przygotowali i przeprowadzili dwie akcje prospołeczne w środowisku lokalnym, których adresatem były dzieci. Rozwijano umiejętności oraz kompetencje społeczne młodych wolontariuszy, zorganizowano wyjście integracyjne. Czytaj dalej