O NAS

Historia naszego stowarzyszenia rozpoczęła się w 2012. 

Przez okres 10 lat prowadziliśmy działania w obszarze organizowania społeczności lokalnej oraz wolontariatu.

Prowadziliśmy w partnerstwie z miastem Katowice 

  • Centrum Aktywności Lokalnej w Zawodziu (facebook)
  • Centrum Animacji Młodzieżowej w Szopienicach (facebook

W obu miejscach realizowaliśmy projekty unijne w partnerstwie z miastem Katowice. 

Od 2013 roku koncentrujemy się na aktywizowaniu osób w wieku senioralnym. Prowadzimy Dzielnicową Akademię Seniora, proponując różne aktywności i działania. 

Dzielimy się też swoją wiedzą i doświadczeniem przyjmując wizyty studyjne, stażystów, prowadząc szkolenia.

OSTATNIE AKTUALNOŚCI

PROJEKT: POCZUJ, ŻEBY ZROZUMIEĆ

POCZUJ, ŻEBY ZROZUMIEĆ

Poczuj, żeby zrozumieć to innowacyjny projekt w ramach którego przybliżamy świat osób starszych ich potrzeby, sposób funkcjonowania i ograniczenia wykorzystując do tego elementy symulatora starości.  Wskazujemy również na zasoby, możliwości angażowania i włączania w działania społeczne. 

Prowadzimy spotkanie edukacyjne, warsztaty dla młodzieży, ale też instytucji. Mamy doświadczenie i przygotowany, zaangażowany zespół realizatorów. 

Projekt realizujemy wspólnie z  Fundacją Quatronum https://quatronum.pl/

Więcej o projekcie na stronie https://quatronum.pl/pp/

PROJEKTY

INSPIRUJEMY DO DZIAŁANIA

…RAZEM

POBIERZ PODRĘCZNIK DOBRYCH PRAKTYK

DZIAŁAMY

Działamy w oparciu o model organizowania społeczności lokalnej (OSL) nowatorską metodę pracy środowiskowej. Pracujemy z całymi grupami i społecznościami, a tym samym z osobami w różnym wieku i życiowych doświadczeniach. Wspieramy i aktywizujemy społeczności lokalne do rozwiązywania swoich problemów, podejmowania i wprowadzania rzeczywistych zmian. Wzmacniamy i rozwijamy potencjał, podążamy za potrzebami, edukujemy, włączamy się we wspólne działania. Zmieniamy i nadajemy kolor społecznościom lokalnym.

Co oferujemy? Swoje wieloletnie zawodowe doświadczenie, zasoby ludzkie, rzeczowe, zapewniamy wsparcie oraz pomoc naszych wolontariuszy.

UCZYŃMY ŚWIAT LEPSZYM

…RAZEM

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM

DARCZYŃCY

  • szachmat
  • Elbud
  • Rockwell-Automation