Warsztaty Rozwojowe Dla Dorosłych „Jak kochać wiatr?” – strategie radzenia sobie ze zmianą