Aktualności

Grupa artystyczna OKB ostatnio intensywnie ćwiczy. Za nimi warsztaty z ruchu scenicznego i autoprezentacji, a przed nimi kolejne występy. Grafik na czerwiec zapełniony.
Ogień zapłonie w kilku katowickich dzielnicach na Koszutce, Osiedlu Witosa, Dąbrówce Małej, a 10 czerwca w Nikiszowcu podczas Industriady.
Działania realizowane w ramach projektu Rozpal Dzielnicę, współfinansowanego ze środków Urzędu Miasta Katowice.

Kończymy pierwszą edycję cyklu zajęć – Czas dla Mam realizowanego w ramach projektu Centrum Aktywności Lokalnej na Zawodziu.

Młodym mamom zaproponowaliśmy warsztaty szycia, makijażu, wspólne wyjście integracyjne i sesję fotograficzną. Strzałem w przysłowiową dziesiątkę, była możliwość przyjścia na zajęcia wspólnie z dziećmi, którym zapewnialiśmy opiekę.

Z radością donosimy, że nasza organizacja została w drodze konkursowej wybrana przez MOPS Katowice na partnera w projekcie Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata    2014- 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Zarząd stowarzyszenia Mocni Razem informuje, że w dniu 8 maja o godzinie 17.00 (Katowice, ul. Łączna 2-4) odbędzie się walne, sprawozdawcze zebranie członków.
Zapraszamy wszystkich członków naszego stowarzyszenia.

Kolejne ciekawe doświadczenie za nami. Najpierw szkolenie z zakresu wystąpień publicznych oraz podejmowania kontaktów z mediami, a potem jako efekt końcowy nagranie wywiadu dla Polskiego Radia Katowice.
Jak nam poszło? Naszym zdaniem, jak na debiutantki całkiem dobrze.

Czas szybko mija i nam tak właśnie minęło pięć lat istnienia naszego stowarzyszenia.
Jak było i jest? Intensywnie, realizujemy kolejne projekty, zdobywamy nowe doświadczenia podejmujemy kolejne wyzwania.
Najważniejsi zawsze są jednak ludzie, to oni tworzą i budują markę naszej organizacji.
Dziękujemy Wam wszystkim za to wspólne pięć lat!

Grupa studentów z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zgłosiła się do nas na wolontariat. Bardzo nas to cieszy, zwłaszcza ich motywacja, żeby sprawdzić się w praktycznym działaniu. Teraz czekamy na efekty pracy i życzmy powodzenia.

GPS- Rozpoczęliśmy spotkania Grupy Praktyków Społecznych.
Celem grupy jest rozwijanie osobistych kompetencji i poszukiwanie nowych inspiracji do działania w społeczności lokalnej.
W spotkaniach grupy uczestniczą liderzy z katowickiej dzielnicy Zawodzie.
Działanie realizujemy w ramach Centrum Aktywności Lokalnej Zawodzie.

Ostatnio gościliśmy ekipę filmową z TVP3, przez kilka dni powstawał film o naszym stowarzyszeniu w ramach cyklu Kalejdoskop dobrych miejsc.
Wypowiadali się wolontariusze, uczestnicy Centrum Aktywności Lokalnej – w Zawodziu, o działaniach opowiadała też prezes naszej organizacji.
Wszystkim dziękujemy i podziwiamy za brak tremy!

Zobacz

Ania i Paulina zaczytane, ale i zapracowane.
Zaczynają realizację naszych rocznych projektów Kotek Wolontaruś w Katowicach i Rozpal Dzielnice finansowanych ze środków Urzędu Miasta Katowice.
Będzie bardzo ciekawie i kreatywnie. Stworzymy bajkę o wolontariacie dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta, kotek Wolontaruś, pojawi się w różnych miejscach Katowic. Zapłonie też ogień w kilku dzielnicach Katowic, a to za sprawą wolontariuszy z grupy artystycznej OKB.