Aktualności

Grupa seniorów, uczestników projektu Dzielnicowa Akademia Seniora brała udział w treningu umiejętności społecznych, bo aktywnym można i trzeba być w każdym wieku!

Były ćwiczenia warsztatowe, zdobywanie wiedzy, ale też wspólny taniec i zabawa.

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, realizowany w partnerstwie z Miastem Katowice, reprezentowanym przez MOPS Katowice.

16 listopada br. podczas wizyty studyjnej dzieliliśmy się swoim doświadczeniem z ponad 20 osobową grupą liderów i liderek społecznych, którą prowadzi Biuro Inicjatyw Społecznych z Krakowa.
Dziękujemy za odwiedziny i trzymamy kciuki za realizację Waszych pomysłów.

Z wielką radością współpracowaliśmy z Teatrem Poddańczym przy realizacji projektu Odzyskani.

W nawiązaniu do setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę głównym tematem projektu była wolność widziana oczami dziecka, nastolatka. W ramach projektu odbyły się warsztaty muzyczne, rytmiczne, powstał teledysk. Finałem projektu był koncert „WOLNOŚĆ, MŁODOŚĆ, NADZIEJA”, utwory muzyczne wykonywali profesjonalni muzycy oraz zespół młodzieżowy projektu Odzyskani.

Pozostałymi partnerami projektu byli: Klub Wysoki Zamek, ZPSM-Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia w Katowicach, Stowarzyszenie Dom Aniołów Stróżów.

Trwa realizacja projektu „Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach – etap I”.za nami kolejne spotkanie integracyjno-edukacyjne dotyczące tańca z ogniem prowadzone przez laureata licznych konkursów z zakresu tańca z ogniem oraz menagera Teatru Ognia.
W ramach projektu odbyły się również warsztaty pt. „Drugie życie przedmiotów codziennego użytku”, które zostały zorganizowane przy współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Katowicach Filia nr 19. W trakcie zajęć z niepotrzebnych już przedmiotów codziennego użytku powstały przepiękne lampiony.
Zapraszamy osoby zainteresowane tańcem z ogniem do kontaktu z nami, napiszcie na adres kontakt@mocnirazem.org albo zostawcie informacje na naszym fb.

W każdym wieku można się uczyć!
Udowodnili to nasi seniorzy, którzy uczestniczyli w kursie Obsługa urządzeń IT dla seniorów 60+. Poznawali podstawy obsługi komputera, korzystania z Internetu, smartfona.
Kurs kończył się egzaminem sprawdzającym poziom nabytych umiejętności, wszyscy seniorzy zdali egzamin, co zostało potwierdzone stosownym certyfikatem.
Gratulujemy!
Działanie zrealizowane w ramach projektu Dzielnicowa Akademia Seniora ( dokładny opis projektu w zakładce projekty realizowane).

W ramach projektu “Damy Radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach” w dniu 16.10.2018 odbyło się wydarzenie lokalne o charakterze integracyjnym pod nazwą “Biesiada Sąsiedzka”,

Rzecz miała miejsce w magicznym podwórku przy ulicy Czecha. Tam właśnie rozbrzmiewały dźwięki biesiadnej muzyki. W spotkaniu brali udział mieszkańcy wraz z całymi rodzinami,
a nawet przybyłymi specjalnie na tę okazję wnukami oraz uczestnicy naszego projektu.

Mieszkańcy stanęli na wysokości zadania, okazali się wspaniałymi gospodarzami, udało im się stworzyć naprawdę rodzinną atmosferę. A jak biesiada to i pyszna kiełbaska z grilla, to śpiewy i tańce oraz bogata strefa animacji, o którą zadbali nieocenieni wolontariusze naszego stowarzyszenia. W ramach współpracy Dzielnicowi z Komisariatu Policji I w Katowicach zorganizowali pokaz sprzętu policyjnego.

Prawie 100 osób z całej Polski uczestniczyło od 27-28.09.2018 w Ogólnopolskim Seminarium „Mocarze z Mocni Razem- Społeczności w zmianie”.

Seminarium zorganizowane zostało przez Ogólnopolskie Forum Organizatorów Społeczności Lokalnej, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL oraz nasze stowarzyszenie.
Patronat nad wydarzeniem objął dr Marcin Krupa Prezydent Miasta Katowice.

To były mocno inspirujące dwa dni! Najważniejsza była wymian praktycznych doświadczeń, spotkania z ludźmi, przykłady konkretnych działań i dokonanych zmian.

Dziękujemy za wsparcie Walcowni Cynku w Szopienicach, Restauracji Stawiki Siedlisko, Zespołowi Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka w Katowicach, Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowa oraz niezawodnej Pani Basi Adamczyk.

Fotorelacja

 

Zakończyliśmy szkolenia umiejętności społecznych: “Autoprezentacja i wystąpienia publiczne”, “Zarządzanie czasem”, “Radzenie sobie ze stresem”, “Metody kreatywnego myślenia”. Gratulujemy osobom, które ukończyły szkolenia, doskonaląc i nabywając nowe umiejętności. Po szkoleniach była zasłużona integracja przy pizzy.
Szkolenia i spotkanie integracyjne przy pizzy organizowane były w ramach projektu: “Centrum Społecznościowe Szopki – etap I”.

Przez cały okres wakacji nasi wolontariusze wspólnie z animatorami prowadzili zabawy dla dzieci w Zawodziu. Pojawiali się na ulicy Cynkowej, Długiej, Czecha, Hałubki zawsze z uśmiechem i dobrą energią. Wyczarowywali zwierzątka z balonów, malowali buźki, tańczyli, tworzyli piękne mydlane bańki. Było radośnie i kolorowo!
Bardzo dziękujemy za Wasze zaangażowanie i pracę.

Działanie realizowane w ramach Programu Aktywności Lokalnej w Zawodziu, który jest
częścią projektu „Damy Radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach” .
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Budżetu Państwa, budżetu Miasta Katowice i środków własnych Partnera.

Serdecznie zapraszamy pracowników socjalnych, organizatorów społeczności lokalnej, animatorów społecznych oraz wszystkich, którym bliski jest temat pracy ze społecznościami lokalnymi do udziału w seminarium:

„Społeczności w zmianie”, Mocarze z Mocni Razem – o dokonywaniu zmian w sobie, w ludziach i w społecznościach lokalnych”

Seminarium odbędzie się w Walcowni Cynku w Katowicach Szopienicach w dniach 27-28 września 2018r. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Pan dr Marcin Krupa – Prezydent Miasta Katowice.

Przedsięwzięcie organizowane jest w oparciu o partnerską współpracę: Stowarzyszenia Mocni Razem Ogólnopolskiego Forum Organizatorów Społeczności Lokalnej i Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej – CAL z Warszawy oraz wspierane przez Walcownię Cynku w Szopienicach, Zespół Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka w Katowicach, Restaurację Siedlisko Stawiki.

Formularz zgłoszeniowy:

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go nie później niż do dnia 10 września br. 2018r. Link do formularza: https://goo.gl/YXGDuh Liczy się kolejność zgłoszeń. W przypadku wielu zgłoszeń z jednej instytucji /organizacji organizator będzie mógł ustalić wspólnie z instytucją / organizacją ilość miejsc.

W imieniu organizatorów zapraszają:
Przewodnicząca Forum OSL  – Renata Stańczyk
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Mocni Razem  – Agnieszka Rzepecka
Prezes Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL  – Bohdan Skrzypczak

Szczegóły organizacyjne w podstronie SEMINARIUM.