Aktualności

Zapowiadamy cykl 5 spotkań i zachęcamy do udziału w Akademii Bezpiecznego Seniora w ramach programu profilaktyczno – edukacyjnego „Bezpieczna przystań 2019/2020” realizowanego przez Komendę Miejską Policji w Katowicach Wydział Prewencji i Zespół Profilaktyki Społecznej
Pierwsze spotkanie 23.05.2019 o godzinie 15.30 organizujemy przy współpracy z Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa i odbędzie się w Klubie Spółdzielczym KSM “Trzynastka”.

W ramach programu w formie „Akademii bezpiecznego Seniora” odbędzie się cykl 5 spotkań grupy seniorów z partnerami programu obejmujący szeroki zakres bezpieczeństwa tj.:

  • z policjantem – metody działania oszustów wyłudzających pieniądze przez telefon na tzw. „wnuczka”i „policjanta”, metody działania sprawców kradzieży: mieszkaniowych, kieszonkowych, na tzw. „wyrwę”, zachowania ofiar przestępstw oraz zbiór bezpiecznych zachowań.
  • ze strażakiem (bezpieczeństwo przeciwpożarowe oraz przeciwdziałanie zatruciom tlenkiem węgla),
  • z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (bezpieczeństwo socjalne), zapoznanie z ofertą instytucji pomocy społecznej, w  szczególności  w zakresie pomocy socjalnej (zarówno finansowej – zasiłki, świadczenia, dofinansowania czy też usługowej – usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze specjalistyczne, jak i pomocy w formie niepieniężnej m.in w ramach poradnictwa specjalistycznego, w tym wsparcia psychologicznego, prawnego, mediacji, poradnictwa zawodowego, terapii oraz pracy socjalnej, jak i usług asystenckich)
  • z przedstawicielem Narodowego Banku Polskiego (bezpieczne finanse), rozpoznanie autentyczności banknotów, bezpieczne transakcje bezgotówkowe oraz bezpieczne pożyczki.
  • z pracownikiem Centrum Powiadamiania Ratunkowego (telefon ratujący życie nr 112, ratownictwo medyczne).

Na zakończenie 5 spotkań grupa seniorów otrzyma pamiątkowe Świadectwo ukończenia Akademii Bezpiecznego Seniora.

Jak osiągnąć sukces? Co zrobić, żeby być liderem i nabywać stale nowych umiejętności? Sukces odnoszą Ci, którzy się nie poddają i mimo lęków, obaw podejmują kolejne wyzwania, a jeśli nawet odniosą porażkę, to na pewno i tak wiele się nauczą mówiła podczas kwietniowego spotkania w Centrum Animacji Młodzieżowej Kotłownia Pani  Edyta Kwiatkowska – trener,  coach, członek The John Maxwell Team. Dziękujemy za niezwykle inspirujące spotkanie dla młodzieży.

Działanie realizowane w ramach projektu Centrum Animacji Młodzieżowej Kotłownia, realizowanego w partnerstwie z miastem Katowice i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

W ramach Akademii  Animacji i Aktywności Społecznej nasi uczestnicy wspólnie z osobami bliskimi w ostatnim czasie udali się na wyjście integracyjne do kręgielni. Jednym z celów akademii jest integracja społeczności lokalnej. Dzięki takim spotkaniom stwarzamy możliwość bliższego poznania się, zintegrowania grupy. Kolejne spotkanie akademii już maju.

Wyjście integracyjne zrealizowane w ramach projektu „Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach etap I”, realizowanego w partnerstwie z Miastem Katowice.

W ramach Lokalnej Strefy Wolontariatu nasi seniorzy dzielą się dobrem swoim czasem, umiejętnościami, życzliwością. Na początku kwietnia odwiedzili Hospicjum Domowe św. Franciszka w Katowicach, dla którego wykonali żółte żonkile, symbol nadziei.
Żonkile rozdawane będą 12.04.209 w centrum Katowic podczas Żółtego Marszu Nadziei.

Działanie realizowane w ramach Dzielnicowej Akademii Seniora, która  jest częścią projektu „Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego – I etap”  dla osób w wieku 60 +, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Za nami bieg Damy Radę, który zorganizowaliśmy w ramach projektu Centrum Aktywności Lokalnej Zawodzie. Uczestnicy biegli na dystansie 5 i 10 km, dodatkowo na dystansie 5km był marsz nording walking.  Bieg był wspólnym przedsięwzięciem wielu osób, w tym mieszkańców Zawodzia, którzy zaangażowali się w organizację  imprezy.

Ogromne podziękowania należą się Urzędowi Miasta Katowice oraz Zakładowi Zieleni Miejskiej, a także Prezydentowi Miasta Katowice Panu Marcinowi Krupie za objęcie honorowym patronatem wydarzenia. Dziękujemy zaprzyjaźnionej ekipie ze Stowarzyszenia Shdkhalemba za przeprowadzenie akcji oddawania krwi. Dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy wsparci organizację imprezy.

Podziękowania dla całej ekipy wolontariuszy, którzy pomagali nam przy organizacji biegu.

Wszyscy daliśmy radę!

Klub Mam to działanie podejmowane w ramach projektu „Damy Radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach”, który realizujemy w partnerstwie z miastem Katowice.

Grupa mam, która uczęszcza na spotkania klubu zdążyła się już poznać, polubić, zaprzyjaźnić. Są dla siebie wsparciem, a wspólne spotkania stają się odskocznią od szarej codzienności.

Wspólnie przygotowały bal karnawałowy dla dzieci, miały możliwość nabycia wiedzy w zakresie pielęgnacji twarzy i dłoni, poznały też tajniki makijażu. Rozwijają swoje zdolności plastyczne i manualne, zmagały się nawet ( z sukcesem) z trudną techniką kaligrafii.

W najbliższym czasie planowane są zajęcia  z treningu kontroli złości, tak by skutecznie  nauczyć się kontrolować swoje negatywne emocje i złość.

Nastawiamy się na rozwój, dostarczanie konkretnej wiedzy i nowych doświadczeń, dlatego grupa młodzieży, uczestników projektu zgłębiała w Herbateka podstawy ekonomii społecznej.
Świetna inspiracja, bo już mamy głowy pełne pomysłów!
Wizyta studyjna zorganizowana w ramach projektu Centrum Społecznościowe Szopki – etap I realizowanego w partnerstwie z Miastem Katowice i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

O tym, że komunikacja interpersonalna nie jest prosta przekonali się podczas treningu umiejętności społecznych uczestnicy Dzielnicowej Akademii Seniora. Była spora dawka wiedzy, ale też praktyczne ćwiczenia. Seniorzy byli niezwykle aktywni i zainteresowani tematyką szkolenia.

Szkolenie organizowane w ramach projektu Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego – etap I realizowanym w partnerstwie z Miastem Katowice.

Za nami IV Międzypokoleniowy Bal Karnawałowy przejdzie do historii, jako super udana impreza, taką opinię wyrażali uczestnicy balu.
Jaka jest recepta na dobrą międzypokoleniową zabawę?
Wiadomo-świetny wodzirej, świetna muzyka, ale przede wszystkim świetni młodzi wolontariusze, którzy tańczyli, śpiewali, pomagali, zapraszali do zabawy.
Dziękujemy wszystkim seniorom i wolontariuszom za wspólną zabawę.
Impreza zorganizowana przy współpracy z MDK Bogucice – Zawodzie oraz Rada Jednostki Pomocniczej nr 3 Katowice – Zawodzie.
Wydarzenie organizowane w ramach projektu Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego – I etap” -Dzielnicowa Akademia Seniora w Zawodziu realizowanego w partnerstwie z Miastem Katowice, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

W dniu 12.02.2019 Centrum Aktywności Lokalnej przy współpracy z Ośrodkiem Sportowym „Słowian” przygotowało dla mieszkańców Zawodzia ciekawą alternatywę na spędzenie aktywnie rodzinnego popołudnia w klimacie walentynkowym.
Uczestnicy spotkania mieli okazję poćwiczyć podczas zajęć fitness, poruszać się w latynowskich rytmach i zaznajomić się z podstawami treningu z odważnikami kettlebell. Ośrodek “Słowian” po brzegi wypełniony był muzyką, radosną atmosferą i śmiechem, który towarzyszył wszystkim uczestnikom. Dużym zainteresowaniem cieszyła się bogata strefa animacji dla dzieci. Wczorajsze spotkanie pokazało jak ważna jest dla mieszkańców Zawodzia aktywność ruchowa i wspólnie spędzony czas.

Wydarzenie realizowane w ramach projektu “Damy Radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020. Projekt jest przedsięwzięciem partnerskim, realizowanym wspólnie z miastem Katowice, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu Państwa, budżetu Miasta Katowice i środków własnych stowarzyszenia.