Aktualności

Prawie 100 osób z całej Polski uczestniczyło od 27-28.09.2018 w Ogólnopolskim Seminarium „Mocarze z Mocni Razem- Społeczności w zmianie”.

Seminarium zorganizowane zostało przez Ogólnopolskie Forum Organizatorów Społeczności Lokalnej, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL oraz nasze stowarzyszenie.
Patronat nad wydarzeniem objął dr Marcin Krupa Prezydent Miasta Katowice.

To były mocno inspirujące dwa dni! Najważniejsza była wymian praktycznych doświadczeń, spotkania z ludźmi, przykłady konkretnych działań i dokonanych zmian.

Dziękujemy za wsparcie Walcowni Cynku w Szopienicach, Restauracji Stawiki Siedlisko, Zespołowi Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka w Katowicach, Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowa oraz niezawodnej Pani Basi Adamczyk.

Fotorelacja

 

Zakończyliśmy szkolenia umiejętności społecznych: “Autoprezentacja i wystąpienia publiczne”, “Zarządzanie czasem”, “Radzenie sobie ze stresem”, “Metody kreatywnego myślenia”. Gratulujemy osobom, które ukończyły szkolenia, doskonaląc i nabywając nowe umiejętności. Po szkoleniach była zasłużona integracja przy pizzy.
Szkolenia i spotkanie integracyjne przy pizzy organizowane były w ramach projektu: “Centrum Społecznościowe Szopki – etap I”.

Przez cały okres wakacji nasi wolontariusze wspólnie z animatorami prowadzili zabawy dla dzieci w Zawodziu. Pojawiali się na ulicy Cynkowej, Długiej, Czecha, Hałubki zawsze z uśmiechem i dobrą energią. Wyczarowywali zwierzątka z balonów, malowali buźki, tańczyli, tworzyli piękne mydlane bańki. Było radośnie i kolorowo!
Bardzo dziękujemy za Wasze zaangażowanie i pracę.

Działanie realizowane w ramach Programu Aktywności Lokalnej w Zawodziu, który jest
częścią projektu „Damy Radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach” .
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Budżetu Państwa, budżetu Miasta Katowice i środków własnych Partnera.

Serdecznie zapraszamy pracowników socjalnych, organizatorów społeczności lokalnej, animatorów społecznych oraz wszystkich, którym bliski jest temat pracy ze społecznościami lokalnymi do udziału w seminarium:

„Społeczności w zmianie”, Mocarze z Mocni Razem – o dokonywaniu zmian w sobie, w ludziach i w społecznościach lokalnych”

Seminarium odbędzie się w Walcowni Cynku w Katowicach Szopienicach w dniach 27-28 września 2018r. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Pan dr Marcin Krupa – Prezydent Miasta Katowice.

Przedsięwzięcie organizowane jest w oparciu o partnerską współpracę: Stowarzyszenia Mocni Razem Ogólnopolskiego Forum Organizatorów Społeczności Lokalnej i Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej – CAL z Warszawy oraz wspierane przez Walcownię Cynku w Szopienicach, Zespół Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka w Katowicach, Restaurację Siedlisko Stawiki.

Formularz zgłoszeniowy:

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go nie później niż do dnia 10 września br. 2018r. Link do formularza: https://goo.gl/YXGDuh Liczy się kolejność zgłoszeń. W przypadku wielu zgłoszeń z jednej instytucji /organizacji organizator będzie mógł ustalić wspólnie z instytucją / organizacją ilość miejsc.

W imieniu organizatorów zapraszają:
Przewodnicząca Forum OSL  – Renata Stańczyk
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Mocni Razem  – Agnieszka Rzepecka
Prezes Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL  – Bohdan Skrzypczak

Szczegóły organizacyjne w podstronie SEMINARIUM.

Od kilku dni nasi wolontariusze biorą aktywny udział w warsztatach filmowych organizowanych przez Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Poddańczy.
Podczas spotkań wcielają się w rolę kamerzysty, reżysera, operatora dźwięku czy też fotografa, uczą się inaczej postrzegać świat.
Z niecierpliwością oczekujemy na efekty końcowe warsztatów filmowych.

Mantel ( czytaj płaszcz) schowany przez starkę ( czytaj babkę) był tematem przewodnim przedstawienia przygotowanego przez seniorów, którzy uczestniczą w projekcie Dzielnicowa Akademia Seniora realizowanym przez nasze stowarzyszenie.

Wczoraj w Klubie Osiedlowym na Bagnie w Szopienicach miała miejsce premiera przedstawienia. Były emocje, był śmiech i głośne brawa-bo nasi seniorzy dali piękny pokaz swoich teatralnych umiejętności.

Gratulujemy zdolnej ekipie teatralnej!

Jednym z działań realizowanych w ramach Programu Aktywności Lokalnej w Zawodziu jest utworzenie i prowadzenie Klubu Młodych Mam. Dostarczanie wiedzy, wspieranie mam w wysiłkach wychowawczych, a także pomoc w powrocie na rynek pracy.
Ostatnio mamy wraz z dziećmi  integrowały się podczas wspólnej zabawy w kręgielni.

Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

Trwa realizacja projektu Dzielnicowa Akademia Seniora, który jest częścią projektu „Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego – I etap” dla osób w wieku 60 +.
Zachęcamy do aktywności, inspirujemy pokazując przykłady aktywnych seniorów.
Podczas jednego z ostatnich spotkań słuchaliśmy pięknego koncertu połączonego ze skeczami w wykonaniu zespołu Niezapominajki z Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów z Wojkowic Kościelne.

Magnesy i przypinki świeżo wyciskane! Polecamy naszą nową ofertę. Wykonujemy na indywidualne zamówienie magnesy i przypinki, mogą być według własnego autorskiego pomysłu, można też skorzystać z naszego projektu.
Proponujemy również kreatywne warsztaty dla najmłodszych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt e-mailowy: kontakt@mocnirazem.org