Aktualności

Ostatnio gościła u nas ekipa z TVP3. Nagrywaliśmy materiał promujący aktywność prospołeczną z udziałem naszych wolontariuszy.
Dziękujemy za współpracę Walcowni Cynku w Szopienicach oraz mieszkańcom z Klubu Osiedlowego na Bagnie za zaproszenie i serdeczne przyjęcie.

Efekty już wkrótce do zobaczenia na antenie TVP 3 w cyklu Kalejdoskop Dobrych Miejsc.

Seniorom z Zawodzia nie brakuje poczucia humoru i fantazji. Aktualnie trwają przygotowania do III Międzypokoleniowego Balu, który organizujemy we współpracy z MDK Bogucice –Zawodzie oraz Radą Jednostki Pomocniczej nr 3 Katowice-Zawodzie.

Będzie zabawa z wodzirejem, konkursy z nagrodami, pokaz tańca Magic Led, żonglerka, fotobudka oraz słodki poczęstunek. Wszystkie atrakcje bezpłatne. Zapraszamy mieszkańców Zawodzia, dobra zabawa gwarantowana!

Działanie realizowane w ramach Dzielnicowej Akademii Seniora, współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne działanie: 9.1. Aktywna integracja poddziałanie: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT.
Projekt realizowany w partnerstwie z MOPS Katowice.

Startujemy!
Uruchamiamy w Szopienicach Akademię Animacji i Aktywności Społecznej
w ramach projektu Centrum Społecznościowe Szopki, w partnerstwie z MOPS Katowice.
Zapraszamy osoby od 14 – 30 lat z terenu Szopienic.
Ciekawa oferta i wiele różnych działań: Klub Wolontariusza, szkolenia dla liderów, spotkania integracyjno-edukacyjne, treningi umiejętności społecznych, wizyty studyjne, praktyczna wiedza, jak wejść na rynek pracy i robić to, co się lubi.
Dostarczymy również wiedzy i wesprzemy w działaniach w społeczności lokalnej.
Już niedługo rekrutacja do projektu-ilość miejsc ograniczona!
Zainteresowanych już teraz zapraszamy do kontaktu:kontakt@mocnirazem.org

Działanie realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Za nami pierwsze spotkanie z instytucjami lokalnymi i mieszkańcami.
Omówiliśmy realizację dwóch projektów: Centrum Aktywności Lokalnej w Zawodziu oraz Dzielnicową Akademię Seniora.

Dziękujemy za obecność przedstawicielom instytucji lokalnych: MDK Bogucice – Zawodzie, Rada Jednostki Pomocniczej nr 3 Katowice – Zawodzie, Klubów Spółdzielczych Trzynastaka i pod Gwiazdami Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Parafii Opatrzności Bożej w Zawodziu,Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespół Szkół nr 1 w Katowicach, X Szczep Harcerski “Ostoja” im. Pawła Stellera, Komisariatu nr 5 w Katowicach oraz Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

Liczymy na owocną współpracę.

Przed nami duże wyzwanie, od stycznia 2018 zaczynamy realizację trzech projektów w dwóch dzielnicach Katowic.

Na Zawodziu realizować będziemy projekty Dzielnicowa Akademia Seniora oraz Centrum Aktywności Lokalnej, natomiast w Szopienicach Centrum Społecznościowe Szopki.

Wszystkie projekty realizujemy w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach. Projekty współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

Zarząd Stowarzyszenia Mocni Razem informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego w trybie zasady konkurencyjności z dnia 21 XII 2017 numer postępowania A1/CALZawodzie/2018, którego przedmiotem było wyłonienie wykonawcy zadań animatora lokalnego w Programie Aktywności Lokalnej w Zawodziu do projektu „Damy Radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach” WND-RPSL.09.01.06-24-06E7//17/-001.

Unieważnieniu zapytania ofertowego.pdf

Początek roku rozpoczęliśmy od wsparcia III Kolędowego Koncertu Charytatywnego zorganizowanego w Zespole Szkolno -Przedszkolnym nr 5 (dawniej Szkoła Podstawowa nr 2) w Katowicach.
Gratulujemy Pani Sabinie Kubicy udanego balu i dziękujemy za zaproszenie.

Cieszymy się, że mieliśmy w nim swój mały udział!

Członkowie z grupy artystycznej OKB dali kolejny piękny pokaz tańca z lampami LED, dzieci zafascynowane były grą świateł i kolorów.

Dwa lata realizowaliśmy w Katowicach-Zawodziu projekt Centrum Aktywności Lokalnej (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny) w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach

11 grudnia podczas uroczystego, świątecznego spotkania podziękowaliśmy wszystkim uczestnikom projektu, oraz instytucjom, które wspierały nasze działania. Był też czas na podsumowania oraz pokazanie rezultatów projektu.

Specjalne wyróżnienia od Prezydenta Miasta Katowic Pana Marcina Krupy, otrzymali  najbardziej aktywni uczestnicy projektu.

Dziękujemy wszystkim za wspólne działania!

U nas już zapachniało świętami! Makówki, pyszne ciasta, krokiety, pierniki wszytko to na nasze spotkanie świąteczne przygotowali wolontariusze przy wsparciu swoich najbliższych.

Wielkie podziękowania dla Ani i wszystkich Was za te chwile wzruszeń przy łamaniu opłatkiem, występach, konkursie i piosenkach.

Było pięknie!

Zakończyliśmy realizację projektu Sztuka Lania Wosku, podsumowaniem był wernisaż podczas, którego zostały zaprezentowane piękne świece wykonane przez uczestników projektu.

Zauroczyły nas te świece wykonane różną techniką, o różnym kształcie, z wykorzystaniem różnych materiałów.

Dziękujemy za współpracę przy organizacji wernisażu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Katowice.