Aktualności

Siłą naszej organizacji zawsze byli i są wolontariusze. Włączają się we wszystkie nasze działania wspierają i pomagają.
Tym razem wolontariusze spotkali się nie podczas wspólnego działania, ale na integracyjnej zabawie.
Było energetycznie i radośnie.
Przed ekipą naszych młodych wolontariuszy kolejne działania i wyzwania realizowane w ramach Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Zawodziu oraz Dzielnicowej Akademii Animacji i Aktywności Społecznej w Szopienicach.

Chętnie włączamy się w działania prozdrowotne. Tym razem wspieramy organizację biegu charytatywnego Oko w oko z rakiem ( 22 kwiecień), który organizuje silna i niezwykła kobieta-Justyna Dec. Bieg odbędzie się na terenie Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie.

Nasi wolontariusze podczas biegu będą prowadzili blok zabaw animacyjnych dla dzieci, a już teraz włączyli się do akcji Daj Coś kolorowego. Akcja polega na zbiórce, a następnie przekazaniu kobietom, dziewczynom na oddziałach onkologicznych drobnych kolorowych rzeczy: apaszek, biżuterii, kosmetyków wszystko po to, żeby wywołać uśmiech na twarzach kobiet.

Klimaty hawajskie panowały podczas imprezy z okazji Dnia Kobiet zorganizowanej w ramach projektu Dzielnicowa Akademia Seniora. Impreza przygotowana we współpracy z Klubem Spółdzielczy KSM “TRZYNASTKA” zgromadziła około 50 uczestniczek.
Seniorki pokazały, że potrafią się bawić, a grupa najodważniejszych zaprezentowała nawet pokaz muzyczno-taneczny.

Ostatnio gościła u nas ekipa z TVP3. Nagrywaliśmy materiał promujący aktywność prospołeczną z udziałem naszych wolontariuszy.
Dziękujemy za współpracę Walcowni Cynku w Szopienicach oraz mieszkańcom z Klubu Osiedlowego na Bagnie za zaproszenie i serdeczne przyjęcie.

Efekty już wkrótce do zobaczenia na antenie TVP 3 w cyklu Kalejdoskop Dobrych Miejsc.

Seniorom z Zawodzia nie brakuje poczucia humoru i fantazji. Aktualnie trwają przygotowania do III Międzypokoleniowego Balu, który organizujemy we współpracy z MDK Bogucice –Zawodzie oraz Radą Jednostki Pomocniczej nr 3 Katowice-Zawodzie.

Będzie zabawa z wodzirejem, konkursy z nagrodami, pokaz tańca Magic Led, żonglerka, fotobudka oraz słodki poczęstunek. Wszystkie atrakcje bezpłatne. Zapraszamy mieszkańców Zawodzia, dobra zabawa gwarantowana!

Działanie realizowane w ramach Dzielnicowej Akademii Seniora, współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne działanie: 9.1. Aktywna integracja poddziałanie: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT.
Projekt realizowany w partnerstwie z MOPS Katowice.

Startujemy!
Uruchamiamy w Szopienicach Akademię Animacji i Aktywności Społecznej
w ramach projektu Centrum Społecznościowe Szopki, w partnerstwie z MOPS Katowice.
Zapraszamy osoby od 14 – 30 lat z terenu Szopienic.
Ciekawa oferta i wiele różnych działań: Klub Wolontariusza, szkolenia dla liderów, spotkania integracyjno-edukacyjne, treningi umiejętności społecznych, wizyty studyjne, praktyczna wiedza, jak wejść na rynek pracy i robić to, co się lubi.
Dostarczymy również wiedzy i wesprzemy w działaniach w społeczności lokalnej.
Już niedługo rekrutacja do projektu-ilość miejsc ograniczona!
Zainteresowanych już teraz zapraszamy do kontaktu:kontakt@mocnirazem.org

Działanie realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Za nami pierwsze spotkanie z instytucjami lokalnymi i mieszkańcami.
Omówiliśmy realizację dwóch projektów: Centrum Aktywności Lokalnej w Zawodziu oraz Dzielnicową Akademię Seniora.

Dziękujemy za obecność przedstawicielom instytucji lokalnych: MDK Bogucice – Zawodzie, Rada Jednostki Pomocniczej nr 3 Katowice – Zawodzie, Klubów Spółdzielczych Trzynastaka i pod Gwiazdami Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Parafii Opatrzności Bożej w Zawodziu,Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespół Szkół nr 1 w Katowicach, X Szczep Harcerski “Ostoja” im. Pawła Stellera, Komisariatu nr 5 w Katowicach oraz Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

Liczymy na owocną współpracę.

Przed nami duże wyzwanie, od stycznia 2018 zaczynamy realizację trzech projektów w dwóch dzielnicach Katowic.

Na Zawodziu realizować będziemy projekty Dzielnicowa Akademia Seniora oraz Centrum Aktywności Lokalnej, natomiast w Szopienicach Centrum Społecznościowe Szopki.

Wszystkie projekty realizujemy w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach. Projekty współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

Zarząd Stowarzyszenia Mocni Razem informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego w trybie zasady konkurencyjności z dnia 21 XII 2017 numer postępowania A1/CALZawodzie/2018, którego przedmiotem było wyłonienie wykonawcy zadań animatora lokalnego w Programie Aktywności Lokalnej w Zawodziu do projektu „Damy Radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach” WND-RPSL.09.01.06-24-06E7//17/-001.

Unieważnieniu zapytania ofertowego.pdf

Początek roku rozpoczęliśmy od wsparcia III Kolędowego Koncertu Charytatywnego zorganizowanego w Zespole Szkolno -Przedszkolnym nr 5 (dawniej Szkoła Podstawowa nr 2) w Katowicach.
Gratulujemy Pani Sabinie Kubicy udanego balu i dziękujemy za zaproszenie.

Cieszymy się, że mieliśmy w nim swój mały udział!

Członkowie z grupy artystycznej OKB dali kolejny piękny pokaz tańca z lampami LED, dzieci zafascynowane były grą świateł i kolorów.