Projekty realizowane

logotypy

Opis projektu (okres realizacji 01.11.2020 – 31.12.2022)

Zadanie Centrum Animacji Młodzieżowej Kotłownia jest częścią projektu „Centrum Społecznościowe SZOPKI w Szopienicach – II etap. Jest to projekt partnerski, realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mocni Razem” wspólnie z Miastem Katowice reprezentowanym przez MOPS Katowice. Czytaj dalej

logotypy

Opis projektu (okres realizacji 01.11.2020 – 31.12.2022)

Dzielnicowa Akademia Seniora w Zawodziu jest częścią projektu „Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Czytaj dalej

logotypy

Opis projektu (okres realizacji 01.11.2020 – 31.12.2022)

Centrum Społecznościowe w Zawodziu jest częścią projektu „Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt jest przedsięwzięciem partnerskim, realizowanym wspólnie przez Miasto Katowice – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mocni Razem”, Katowickie Stowarzyszenie na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych i oczekujących wsparcia ”Opoka” Czytaj dalej