Grupa Artystyczna OKB

Jak sprawić, żeby młodzież odeszła od komputera, nie siedziała na fb, czym ją zainteresować?

Rozwiązanie jest proste, posłuchać tego, co młodzi chcieliby robić, co jest ich pasją.
Nie wymyślać za nich i dla nich, tylko towarzyszyć im w rozwijaniu własnego potencjału
w oparciu o posiadane zdolności i zainteresowania.

inicjatywy okb

Przepis na sukces

Przepis na sukces to na pewno wytrwałość, systematyczność, ale też musi być jeszcze ktoś, kto pomoże, wytłumaczy i wskaże drogę.

W oparciu o taki właśnie przepis powstała grupa artystyczna OKB, która działa w ramach naszego stowarzyszenia. Tworzą ją młode osoby z dużą energią. Najpierw byli uczestnikami programu PCAL Szopienice, pojechali na wyjazd do Kaczego Bagna-Miejsca Inicjatyw Pozytywnych. Tam zarazili się pasją do tańca z ogniem. Po powrocie w 2014 roku stworzyli grupę o tajemniczej nazwie, OKB- czyli po prostu Owoce Kaczego Bagna.

Wsparcie i pomoc

Pierwszym liderem grupy była Hania Piktus. Hanię i młodych wolontariuszy, członków grupy połączyła miłość do tańca z ogniem, oraz wspólne chodzenie na szczudłach. Z wysokości szczudeł widzi się więcej i Hania dostrzegła potencjał młodych wolontariuszy. Tak powstał pierwszy układ – dynamiczny i energetyczny ze specjalnie dobranym podkładem muzycznym.

Z czasem pojawiły się kolejne osoby wspierające OKB, wolontariusze i członkowie stowarzyszenia. Bez ich zaangażowania oraz pomocy trudno byłoby przygotować kolejne występy.

Paulina Kucharska z duszą pedagoga, z grupą OKB przygotowała kolejne występy, konkretna i dobrze poorganizowana. Miała trudne zadanie, bo z grupą zaczęła pracować wtedy, gdy pojawiły się nowe osoby-Kasia, Paulina, Aga, Karolina i kolejny chłopak Marek. Kasia Masiulanis-Czechowicz i Klaudia Waliszak zawsze blisko młodych z uśmiechem, dobrym słowem mobilizują i wspierają, czasem nawet wspólnie występują. Jakub Czechowicz-czyli wujek Kuba bardzo pomocny (dzięki niemu bezpiecznie płonie ogień), cierpliwy i wyrozumiały.

Dla młodych wolontariuszy wzorem stała się Kinga Fanslau specjalistka od tańca z ogniem. Potrafi powiedzieć, co myśli i zmotywować do pracy, była jedną z prowadzących warsztaty tańca z ogniem inspirowała, chwaliła, ale też wprost mówiła o tym, co wymaga zmiany.

Sukcesy dodają skrzydeł

Sukcesy dodają skrzydeł. Pozwalają uwierzyć we własne możliwości oraz umiejętności. Dodatkowo integrują grupę. Grupa OKB ma już swoje sukcesy. Wystąpili między innymi podczas Festiwalu Organizacji Pozarządowych, na VII Festynie Trzeźwościowym w Szopienicach, podczas Dni Szopienic. Były brawa, słowa, uznania, radość. Przed grupą kolejne występy, stają się rozpoznawalni, to zobowiązuje, żeby być coraz lepszym.

Powody do dumy

Dumni mogą być młodzi wolontariusze, pokonali strach i opanowali sztukę tańca z ogniem, nauczyli się współpracować w grupie, prezentować swoje umiejętności, przezwyciężyć sytuacje konfliktowe, (bo takie też bywają).

Dumni mogą być wszyscy, którzy wspierają grupę, dzięki nim młodzi ludzie rozwijają skrzydła.

My jesteśmy dumni, że współpracujemy z takimi osobami!

Zapraszamy na fb grupy OKB: facebook.com/grupaokb/