Wolontariat

wolontariat

WOLONTARIAT - PRZYDATNE INFORMACJE

10

KORZYŚCI Z WOLONTARIATU

NA PEWNO WARTO

 1. Uzyskanie zaświadczenia – przydatne w poszukiwaniu pracy.
 2. Więcej atutów na rynku pracy.
 3. Nowe, wzbogacające doświadczenia.
 4. Możliwość własnego, osobistego rozwoju poprzez konkretne działania.
 5. Poznanie własnych zasobów i ograniczeń.
 6. Nowe znajomości.
 7. Poczucie sensu -możliwość zrobienia czegoś dla innych.
 8. Realizacja własnych pomysłów.
 9. Możliwość rozwoju swoich zainteresowań i pasji.
 10. Ciekawy sposób na spędzanie czasu wolnego.

10

POMYSŁÓW NA WOLONTARIAT W NASZEJ ORGANIZACJI

NA PEWNO ZNAJDZIESZ COŚ DLA SIEBIE

 1. Pomoc w organizacji imprez lokalnych i miejskich.
 2. Praca z młodzieżą-rozwój zainteresowań
 3. Praca w środowisku lokalnym.
 4. Animacja w środowisku lokalnym.
 5. Fundraising- pozyskiwanie funduszy.
 6. Realizacja własnych pomysłów, projektów.
 7. Promocja, PR, social media.
 8. Dziennikarstwo-pisanie tekstów.
 9. Praca administracyjno-biurowa.
 10. Pisanie projektów np. małe granty.

10

WAŻNYCH GWARANCJI

NA PEWNO ZAPEWNIAMY

 1. Porozumienie wolontariackie.
 2. Zaświadczenie o udziale w programie oraz pracy wolontarystycznej.
 3. Opinię (po minimum trzech miesiącach pracy).
 4. Wsparcie dla najlepszych w uzyskaniu zatrudnienia.
 5. Poznanie specyfiki funkcjonowania organizacji pozarządowej.
 6. Udział w bezpłatnych szkoleniach.
 7. Rozwój osobisty w oparciu o posiadany potencjał i zasoby.
 8. Wprowadzenie do pracy oraz wsparcie podczas jej wykonywania.
 9. Dobry klimat i atmosferę.
 10. Udział w imprezach integracyjnych.

10

NASZYCH PROJEKTÓW Z WOLONTARIATEM W NAZWIE

NA PEWNO MAMY DOŚWIADCZENIE

 1. Centrum Wolontariatu Szkolnego -projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi w Unii Europejskiej.
 2. Dołącz do Armii Wolontariuszy w Szopienicach I edycja- projekt finansowany ze środków Urzędu Miasta Katowice
 3. Dołącz do Armii Wolontariuszy w Szopienicach II edycja- projekt finansowany ze środków Urzędu Miasta Katowice
 4. Klub Wolontariusza Szansa projekt finansowany ze środków Urzędu Miasta Katowice
 5. Wolontariat Radość Dawania I edycja- projekt finansowany ze środków Urzędu Miasta Katowice
 6. Wolontariat Radość Dawania II edycja – projekt finansowany ze środków Urzędu Miasta Katowice
 7. Zapal się do Wolontariatu – projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
 8. Wolontaruś w Katowicach – projekt finansowany ze środków Urzędu Miasta Katowice
 9. Klub Wolontariusza – projekt finansowany ze środków Urzędu Miasta Katowice
 10. Dzień Wolontariusza- projekt finansowany ze środków Urzędu Miasta Katowice

WYMAGANIA

NA PEWNO SPEŁNIASZ

motywacja, motywacja, motywacja, motywacja motywacja, motywacja, motywacja

dodatkowo: ukończone 15 lat. Pisemna zgoda rodziców – osoby niepełnoletnie.

CZY WARTO

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, czym jest wolontariat?
Są to działania podejmowane przez bezinteresownych ochotników na rzecz społeczności. Chłopiec na spacerze z psem z schroniska, kobieta pomagająca odrabiać zadanie domowe dzieciom czy mężczyzna pomagający seniorom obsługiwać komputer. To właśnie oni – wolontariusze. Pojawia się pytanie – Czy warto angażować się w wolontariat?
Odpowiedź jest prosta – tak, i nie zastanawiaj się nawet chwili. Czytaj dalej

KONTAKT

NA PEWNO ODPOWIEMY

 
Osoby zainteresowane wolontariatem prosimy o kontakt b.laska@mocnirazem.org

Z każdą osobą zainteresowaną wolontariatem umawiamy się na indywidualną rozmowę. Wolontariusz wypełnia kwestionariusz osobowy, określa swoje umiejętności i zainteresowania oraz rodzaj zadań, które chciałby wykonywać w ramach wolontariatu. Jest to podstawa do zawarcia porozumienia wolontariackiego ze sprecyzowanym zakresem obowiązków wolontariusza.