Seminarium 27.09-28.09.2018

Serdecznie zapraszamy pracowników socjalnych, organizatorów społeczności lokalnej, animatorów społecznych oraz wszystkich, którym bliski jest temat pracy ze społecznościami lokalnymi do udziału w seminarium:

„Społeczności w zmianie”, Mocarze z Mocni Razem – o dokonywaniu zmian w sobie, w ludziach i w społecznościach lokalnych”

Seminarium odbędzie się w Walcowni Cynku w Katowicach Szopienicach w dniach 27-28 września 2018r. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Pan dr Marcin Krupa – Prezydent Miasta Katowice.

 

Program


I dzień 27.09.2018

 

 • 11.00-12.00 Rejestracja uczestników i słodki poczęstunek przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka w Katowicach. Zapisy na wizyty studyjne.
 • 12.00 – 13.30 Rozpoczęcie, krótkie wystąpienia.
  – Powitanie – przedstawiciel władz miasta.
  – Prowadzenie oraz wprowadzenie do seminarium; idea Kampanii Solidarności Codziennie oraz 20 lat rozwoju Centrów Aktywności Lokalnej Paweł Jordan – Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL / BORIS.
  – Zmiana jest możliwa – Agnieszka Rzepecka – były pracownik MOPS Katowice, obecnie Prezes Stowarzyszenia „Mocni Razem”/ animator społeczny.
  – Skąd przychodzimy i dokąd zmierzamy – wyzwania organizatorów społeczności lokalnej – przewodnicząca Ogólnopolskiego Forum Organizatorów Społeczności Lokalnej OFOSL – Renata Stańczyk .
  – Ustawa o Centrach Usług Społecznych i rola organizatora społeczności lokalnej – dr hab. Marek Rymsza- koordynator sekcji polityka społeczna, rodzina przy Prezydencie RP.
 • 13.30 – 14.15 Przerwa obiadowo/ kawowa.
 • 14.15 – 15.15 Walcownia – czyli słów kilka o historii obiektu, w którym odbywać się będzie seminarium oraz o współpracy Walcowni ze społecznością lokalną na przykładzie projektu „Miasto Dzieci”.
 • 15.15-15.30 Przerwa kawowa, podział na cztery grupy i przygotowanie się do wyjazdu na wizyty studyjne.
 • 15.30 – 18.00 Wizyty studyjne w czterech grupach:
  1. „Mocarze z Mocni Razem” – o tym jak wolontariat zmienia młodych ludzi i społeczności lokalne. Jak wolontariusze wspierają i uzupełniają pracę animatorów – organizatorów społeczności lokalnej. Spotkanie z młodymi wolontariuszami, którzy aktywnie działają na rzecz społeczności lokalnych – Stowarzyszenie Mocni Razem/ Klub Spółdzielczy Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Trzynastka”2. „ Wyście z Bagna” – o współpracy społeczności lokalnej i jej członków z przedstawicielami instytucji lokalnych i miejskich. O tym jak mieszkańcy osiedla stali się nauczycielami dla innych, jak pozyskują samodzielnie środki na realizację swoich pomysłów. Przekonamy, że zmiana w bardzo zaniedbanej społeczności lokalnej jest możliwa – Filia Klubu Osiedlowego „Siódemka” Hutniczo Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej.3. „Aktywny Senior” – o aktywności seniorów wykraczającej poza spotkania senioralne (między innymi uczestnictwo seniorów w Radzie Dzielnicy, w Radzie Seniorów – wpływ seniorów na politykę lokalną miasta). Przedstawienie teatralne „Mantel od starzika” w wykonaniu seniorów – Stowarzyszenie Mocni Razem.4. „Fabryka zmian” – o zmianach w ludziach i w społeczności Nikiszowca – Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych.

 

 • 18.00 -18.30 Podsumowanie dnia i zaproszenia na wieczór integracyjny – Agnieszka Rzepecka – Stowarzyszenie Mocni Razem.
 • 18.30 Przejazd do hotelu.
 • 19.45 Zbiórka na parkingu hotelowym i przejazd na spotkanie integracyjne do Restauracji Siedlisko.
 •  20.00-22.00 Spotkanie integracyjne przy grillu (w przypadku dobrej pogody Restauracja Siedlisko Stawiki (w przypadku braku pogody miejsce zostanie podane podczas seminarium, a uczestnicy dowiezieni będą autokarami).
  Niespodzianka w wykonaniu wolontariuszy Stowarzyszenia Mocni Razem, aktywnie działających w społecznościach lokalnych Szopienic i Zawodzia.

Ok 22.00 Zakończenie i przejazd na nocleg.

 

II dzień 28.09.2018

 • 8.00 – 9.00 Spotkanie członków Ogólnopolskiego Forum Organizatorów Społeczności Lokalnej
 • 9.00 – 11.00 Wykorzystanie narzędzi obszaru kultury do organizowania społeczności lokalnej Tomasz Ignalski – Dyrektor Chorzowskiego Centrum Kultury, członek Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
 • 11.00-11.15 Przerwa kawowa
 • 11.15- 13.00 Refleksja uczestników nad seminarium, praca na zasobach i potencjałach w społeczności lokalnej, gesty solidarności codziennie.
 • 13.00 Zakończenie seminarium

Przedsięwzięcie organizowane jest w oparciu o partnerską współpracę: Stowarzyszenia Mocni Razem Ogólnopolskiego Forum Organizatorów Społeczności Lokalnej i Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej – CAL z Warszawy oraz wspierane przez Walcownię Cynku w Szopienicach, Zespół Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka w Katowicach, Restaurację Siedlisko Stawiki.


Będzie to wyjątkowe spotkanie osób, które na co dzień pracują w lokalnych społecznościach, osób, które dążą do nieustannego wzbogacania swojego warsztatu pracy i szukają nowych inspiracji w celu dokonywania trwałych zmian w społecznościach lokalnych oraz ich rozwoju. Spotkanie będzie miało charakter edukacyjny i będzie okazją do refleksji i wymiany doświadczeń praktyków z całego kraju. Podczas seminarium podzielimy się doświadczeniem w dokonywaniu zmian w sobie, w ludziach i w społecznościach lokalnych.

Zaprezentujemy również model partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z Miastem Katowice – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz innymi lokalnymi instytucjami na rzecz społeczności lokalnych.

WAŻNE!!! SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE:
Opłata : Opłata za udział w seminarium to kwota 200 zł dla osób korzystających z noclegu oraz kwota 110 zł dla pozostałych uczestników. Po przyjęciu zgłoszenia zostanie wystawiona i wysłana e -mailem faktura proforma celem uregulowania opłaty za udział w seminarium. Oryginały faktur będą do odebrania podczas seminarium. Koszty dojazdu do Katowic i na miejsce seminarium uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

Opłata zawiera udział w seminarium i zwiedzanie Walcowni Cynku, poczęstunek w formie przekąsek, przerwy kawowe (kawa, herbata , ciasto, woda), obiad w pierwszym dniu, transport na wizyty studyjne i wieczór integracyjny, nocleg w hotelu ze śniadaniem i transport do hotelu dla osób przyjezdnych, koszty organizacyjne w tym księgowe, częściowe pokrycie kosztów organizacji spotkania integracyjnego.

Dojazd do walcowni:
Uczestnicy dojeżdżają w pierwszy dzień bezpośrednio do Walcowni Cynku w Szopienicach  (ul. 11 listopada 50- wjazd od ul. Roździeńskiej 25 ) tramwajami nr 15 / 20 spod dworca jadącymi w kierunku Szopienic. Wysiąść należy przystanek Roździeńska i kierować się ulicą. Roździeńską do samego końca. Walcownia znajduje się za budynkiem Zespołu Szkół  Gastronomicznych.


Nocleg:
Osoby korzystające z noclegu będą zakwaterowane w pokojach 2 osobowych w Hotelu Senator ul. 1 Maja 3 w Katowicach http://www.senator.katowice.pl ( trzy przystanki tramwajowe od dworca głównego PKP i PKS).

Formularz zgłoszeniowy:

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go nie później niż do dnia 10 września br. 2018r. Link do formularza: https://goo.gl/YXGDuh Liczy się kolejność zgłoszeń. W przypadku wielu zgłoszeń z jednej instytucji /organizacji organizator będzie mógł ustalić wspólnie z instytucją / organizacją ilość miejsc.

Osoby do kontaktu:
Anna Janusz mail: a.janusz@mocnirazem.org
Aleksandra Powązka Nabiałek mail: a.powazkanabialeka@mocnirazem.org
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej “Mocni Razem” tel. 881454543.

W imieniu organizatorów zapraszają:

Przewodnicząca Forum OSL – Renata Stańczyk

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Mocni Razem – Agnieszka Rzepecka

Prezes Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL – Bohdan Skrzypczak